Triển vọng thị trường đồ nội thất thế giới năm 2016

Triển vọng thị trường đồ nội thất thế giới năm 2016

VIETRADE – Với 455 tỷ USD, doanh thu đồ nội thất thế giới năm 2014 đã tăng 17 tỷ USD so với năm 2013. Tăng trưởng về tiêu thụ đồ nội thất thế giới năm 2015 ước tính đạt mức 2,8%. Theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu các ngành công nghiệp (CSIL), dự báo nhu cầu tiêu thụ đồ nội thất thế giới năm 2016 vẫn giữ mức tăng trưởng 2,8%.

Dự báo tiêu thụ đồ nội thất theo khu vực địa lý năm 2016

Nguồn: CSIL

Các nước đứng đầu về nhập khẩu đồ nội thất có thể kể đến là Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Anh và Canada. Trong 5 năm trở lại đây, với kim ngạch nhập khẩu năm 2009 là 19 tỷ USD và năm 2015 là 32 tỷ USD, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia đóng góp nhiều nhất vào sự tăng trưởng của thương mại đồ gỗ thế giới.

Nhập khẩu đồ nội thất của một số nước nhập khẩu chính giai đoạn 2009-2015 (đơn vị: tỷ USD)

nhap_khau_do_noi_that_cua_70_nuoc_2009-2015

Nguồn: CSIL, Liên hợp quốc, Eurostat

Tỷ lệ giữa nhập khẩu và tiêu thụ tăng từ 29,3% năm 2005 lên 30,2% năm 2008, sau đó giảm xuống 27,2% năm 2009 và đến nay vẫn ở mức thấp hơn thời điểm trước cuộc khủng hoảng kinh tế. Các nước xuất khẩu đồ nội thât nhiều nhất gồm Trung Quốc, Đức, Ý, Ba Lan và Việt Nam; trong khi các nước nhập khẩu nhiều nhất là Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Anh và Canada.

Xuất khẩu đồ nội thất của một số nước xuất khẩu chính giai đoạn 2009-2015 (đơn vị: tỷ USD)

xuat_khau_do_noi_that_cua_mot_so_nuoc_2009-2015Nguồn: CSIL, Liên hợp quốc, Eurostat

Trong vòng 10 năm qua, thương mại đồ nội thất thế giới (được tính bằng tổng kim ngạch xuất khẩu của 70 nước xuất khẩu chính và kim ngạch nhập khẩu của 70 nước nhập khẩu chính) đã vượt xa sản lượng đồ nội thất và chiếm 1% tổng kim ngạch thương mại thế giới.

Bảng 1 – Dự báo tăng trưởng GDP thế giới

201520162017
Thế giới3,13,63,8
Các nền kinh tế phát triển2,02,22,2
Các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển4,04,54,9

Nguồn: Triển vọng kinh tế thế giới, tháng 10 năm 2015 – Quỹ tiền tệ quốc tế

Kim ngạch thương mại đồ nội thất thế giới đạt 94 tỷ USD năm 2009 (thấp hơn 19% so với năm 2008) và sau đó tăng lên đạt mức 134 tỷ USD vào năm 2014. Nếu tình hình kinh tế thế giới diễn ra theo số liệu dự báo được đề cập trong bảng 1 thì tiêu thụ đồ nội thất thế giới có thể tăng 1% năm 2016 và 5% năm 2017.

Thương mại đồ nội thất thế giới 2005 – 2017 (đơn vị: tỷ USD)

thuong_mai_do_noi_that_the_gioi_2005__2017Nguồn: CSIL

Share this post

Trả lời